AKTUALNOŚCI

UWAGA!

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych
w Szkole Polskiej im. Lotników Polskich
przy Ambasadzie RP w Londynie
zmieniliśmy formę nauczania na
nauczanie na odległość ( on-line)
Jak uczymy zdalnie?
Tygodniowe pakiety edukacyjne
- Każdego tygodnia nauczyciele przedmiotów przygotowują materiały edukacyjne dla wszystkich uczniów.
- Kierownik oraz nauczyciele utrzymują kontakt z rodzicami i uczniami, odpowiadają na bieżące pytania,
kontrolują poprawność przebiegu procesu edukacyjnego w każdej klasie.

,,Warsztaty dziennikarskie”

Tydzień Języka Polskiego w naszej szkole jest okazją do pogłębiania tajników polszczyzny, doskonalenia sprawności językowej uczniów. To również uświadamianie uczniom konieczności ochrony dziedzictwa językowego oraz ukazywanie bogactwa naszej ojczystej mowy. W tym czasie spotykamy się z ekspertami językowymi, zarówno z Polski, jak i środowiska lokalnego oraz z rodzicami.

Spotkanie z prof. Ch. S. Kraszewskim w Ognisku Polskim

6 marca uczniowie klasy VIIb pod opieką nauczycieli wybrali się do Ogniska Polskiego na wykład profesora Kraszewskiego, który jest wybitnym tłumaczem z literatur polskich, czeskich, słowackich oraz łaciny i greki. Charles Kraszewski to również znany i ceniony przez środowisko polonijne poeta. Był także redaktorem naczelnym The Polish Review w Nowym Jorku oraz dyrektorem polonijnego wydawnictwa PIASA Books Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Jego artykuły na temat polskich pisarzy znajdują się w rejestrach Polskiej Bibliografii Literackiej.

Strony

Subscribe to im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie RSS