Kiedy myślę Polska

V Festiwal Poezji Słowiańskiej w Londynie to  wyjątkowe wydarzenie kulturalne nie tylko dla poetów, uczniów naszej szkoły, ale dla wszystkich miłośników literatury i muzyki. Festiwal jest wspanialą okazją do bezpośredniego poznania znanych poetów, ich twórczości, jak rownież do wysłuchania  koncertów czy też obejrzenia występów zespołów folklorystycznych. Nasza szkoła miała ogromną przyjemność uczestniczyć w pierwszym dniu V już Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Głównym punktem programu było wręczenie naszym uczniom trzeciego tomiku antologii uczniowskich wierszy zatytułowanego "Kiedy myślę Polska". Na tę okazję przygotowaliśmy program słowno-muzyczny. Dzieci  recytowały własne wiersze, które były przeplatane utworami muzycznymi w wykonaniuAdama Mabrouka, Julii Zając oraz Neli Lorenc. Organizator Festiwalu AleksyWróbel wręczył Pani kierownik Katarzynie Łękarskiej dyplom uznania za wkład w szerzenie poezji wśród naszych uczniów.

W swoim wystąpieniu pani kierownik Katarzyna Łękarska powiedziała, że nas, nauczycieli, cieszy fakt, że poprzez tę zabawę z poezją, osiągamy wspaniałe cele: rozwijamy sprawność władania językiem ojczystym, kształtujemy szacunek do własnego kraju, dajemy młodym ludziom poczucie przynależności do jednego narodu, co jest niezwykle ważne tu, z dala od Ojczyzny, gdzie inne rzeki płyną... Pragniemy też, by nasi uczniowie rozumieli i czuli, że "ta ziemia od innych droższa..."- poezja nadaje się do tego doskonale.

W reazlizacji tych celi wspierają nas poeci z Grupy Poetyckiej KaMPE, z którymi współpracujemy już od szeregu lat. Warsztaty poetyckie, czynny udzial w organizowanym corocznie przez KaMPE Festiwalu Poezji Słowiańskiej, spotkania autorskie, wszystko to owocuje wspaniałymi rezultatami.