Bohaterowie Niepodległej

Zapraszamy do udziaułu w konkursie plastycznym "Bohaterowie Niepodległej".

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

 

1. Nazwa konkursu: konkurs plastyczny „Bohaterowie Niepodległej”


2. Organizator konkursu: SPK im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie


3. Cele konkursu:


* uczczenie 100-lecia niepodległości Polski
* zdobywanie, poszerzanie i popularyzowanie wiedzy historycznej związanej ze stuleciem
odzyskania przez Polskę niepodległości
* budzenie szacunku dla bohaterów narodowych
* kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów
* rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych uczniów


4. Założenia organizacyjne:


* konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III szkół
podstawowych, uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie klas III
gimnazjum
* każda praca, na odwrocie kartki, powinna mieć informację zawierającą następujące dane:
imię i nazwisko autora pracy, klasa, adres szkoły
* format pracy: A4 lub A3, technika dowolna


5. Tematyka prac konkursowych


* praca plastyczna polega na upamiętnieniu w formie portretu bohaterów walczących o
niepodległość i budujących wolną Polskę np.: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy
Paderewski, Józef Haller, Józef Dowbor-Muśnicki, Tadeusz Jordan-Rozwadowski, Wojciech
Korfanty, Władysław Grabski, Eugeniusz Kwiatkowski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos
* na stronie głównej praca powinna zawierać imię i nazwisko wybranej postaci, a na
odwrocie uczeń umieszcza krótkie uzasadnienie dlaczego wybrał danego bohatera


6. Termin wykonania pracy: do 31 października 2018 roku


7. Kryteria oceny:

 

Ocenianie będą pomysłowość, ciekawa technika, estetyka wykonania, wierne uchwycenie
podobieństwa, ciekawe uzasadnienie wybrania danej postaci.


8. Ocena prac:

Prace ocenianie będą przez Komisję Konkursową


9. Nagrody:

Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac dyplomy i
nagrody rzeczowe


10. Uwagi końcowe:


Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w konkursie