SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZA KONKURS POD HASŁEM „KLASA NA 100%”