Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2017-2018
 
1. Zapisy do szkoły odbywają się od 10.05.2017 do 10.06.2017 od środy do piątku w godzinach
16.00 - 20.30 i w soboty od godziny 8.30 do 12.00.
 
2. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych nastąpi do 30 czerwca, lista będzie zamieszczona na
szkolnej stronie internetowej.
 
3. Nauka w SPK w Londynie jest bezpłatna.
 
4. O przyjęciu dziecka decyduje
a) dokonanie zapisu w wyznaczonym terminie,
b) dostarczenie pełnej dokumentacji,
c) spełnienie wszystkich wymagań,
d) liczba wolnych miejsc.
 
5. Pierwszeństwo w przyjęciach do klasy I mają dzieci siedmioletnie.
 
6. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodziców, jeśli ukończą 6 lat do
/przed 30 czerwca 2017 r.
 
7. Wymagane dokumenty
 
a) odpis/kopia aktu urodzenia dziecka,
 
b) wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka,
 
c) kwestionariusz zgłoszeniowy,
 
d) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku,
 
e) oświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego,
 
f) kopia ostatniego świadectwa ze szkoły w Polsce ( jeśli takie posiada ),
 
g) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły brytyjskiej.
ZałącznikWielkość
PDF icon Rekrutacja 2018-2019.pdf31.77 KB
PDF icon regulamin_rekrutacji uczniow SPK.pdf439.37 KB