Zakończenie roku szkolnego 2018/19

 

W sobotę 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 oraz pożegnanie uczniów klasy ósmej i trzeciej gimnazjum. Na uroczystość przybyli rodzice, opiekunowie. Gościliśmy Pana Ambasadora Arkadego Rzegockiego, przedstawicieli Ambasady i Konsulatu RP w Londynie.Pani Kierownik Katarzyna Łękarska podsumowała miniony rok szkolny. Pani Kierownik powiedziała, że rok szkolny 2018/2019 należy zaliczyć do bardzo udanych. Uczniowie odnieśli wiele sukcesów, rok tętnił życiem. Nasi podopieczni mieli okazję zdobywania wiedzy, rozwijania swoich talentów nie tylko podczas lekcji, ale również biorąc udział w różnego rodzaju konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, warsztatach, festiwalach.

W bieżącym roku szkolnym zorganizowaliśmy Konkurs Historyczny, Konkurs Kolęd, konkurs "Czy znasz język ojczysty", Konkurs Pięknego Czytania, Konkurs Kaligrafii, Konkurs Plastyczny.

Uczniowie reprezentowali naszą szkołę w konkursach międzyszkolnych: Konkursie Wiedzy Historycznej, konkursie "O Złotą Lirę".

Nie zabrakło naszych uczniów w konkursach międzynarodowych. Bardzo liczny udział wzięli uczniowie w konkursie "Być Polakiem", konkursie literackim pt. "Warszawa i Syrena. Syrena i Warszawa" zorganizowanym przez Muzeum Warszawy oraz w konkursie "Kangura Matematycznego".

Zorganizowaliśmy szereg wyjść do teatru. Uczniowie obejrzeli spektakle pt. Pinokio, O krasnoludkach i sierotce Marysi, Zemstę. Odbyły się szkolne wycieczki do Muzeum Lotnictwa RAF, do Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego w celu obejrzenia wystawy poświęconej 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz zwiedzenia biblioteki.

Wzięliśmy udział w uroczystościach pod pomnikiem Lotników Polskich w Northolt.
Nasi uczniowie uczestniczyli w Festiwalu Poezji Słowiańskiej, Festiwalu Literatury dla Dzieci, który miał miejsce w Muzeum gen. Sikorskiego oraz w Festiwalu filmu polskiego Kinoteka zorganizowanym przez Polski Instytut kultury. Gościliśmy w szkole aktora, Pana Janusza Guttnera, poetów ze Słowacji wraz z poetą Panem Aleksym Wróblem, policjantkę Panią Moniką Małecką. Angażowaliśmy się w życie środowiska polonijnego i lokalnego współpracując ze Związkiem Lotników polskich, Grupą Poetycką Kampe, POSK-iem. Chór szkolny wystąpił z koncertem w Kolbe House.

Nie pozostaliśmy obojętni na losy potrzebujących zarówno w Polsce, jak i w środowisku lokalnym. Wysłaliśmy polskim kombatantom kilka paczek z żywnością i artykułami chemicznymi. Wsparliśmy finansowo Hospicjum w Pucku, małą pacjętkę Fundacji Otwartych Serc, dwa szpitale dziecięce w Londynie.

Pani Kierownik złożyła podziękowania uczniom za ich ciężką pracę i wspaniałą postawę w ciągu minionego roku, nauczycielom, za zachęcanie uczniów do wytężonej pracy, a rodzicom i opiekunom za pomoc w realizowaniu zadań jakie stoją przed szkołą i za zaangażowanie w życie szkoły. Następnie swoje przemówienia wygłosili absolwenci klasy 3 gimnazjum i klasy ósmej.

Pan Ambasador Arkady Rzegocki wręczył absolwentom nagrody i świadectwa. Następnie Pani Kierownik wraz z wychowawcami wręczyła nagrody książkowe uczniom, którzy otrzymali najwyższe średnie ocen. Wręczono również nagrody uczestnikom konkursu Kangura Matematycznego oraz członkom chóru.

Na zakończenie uroczystości Pani Kierownik życzyła wszystkim wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.