Włącz historię

Już po raz czwarty nasza szkoła wzięła udział w akcji BohaterON – włącz historię.   Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
 
 
Bardzo chętnie włączamy się w tę szlachetną i wartościową akcję za pośrednictwem, której możemy uhonorować powstańców warszawskich i jednocześnie promować historię Polski XX w. Uczniowie wykonali przepiękne kartki, niekórzy napisali listy do wybranych przez siebie powstańców, kierując do nich słowa szacunku i uznania.