Odznaczenia przyznane naszym nauczycielom.

8 listopada, podczas części oficjalnej spotkania nauczycieli szkół sobotnich w Ambasadzie RP w Londynie, pani kierownik Katarzyna Łękarska i pani Krystyna Karasiewicz zostały uhonorowane medalami Komisji Edukacji Narodowej.

Pani Karasiewicz jest od wielu lat nauczycielem w Szkole Polskiej im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie. Posiada tytuł magistra w dziedzinie Nauk przyrodniczych o specjalności geografia. Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1992 roku jest nauczycielem w naszej szkole. Uczyła w różnych typach szkół: podstawowej, gimnazjum i liceum. Obecnie jest nauczycielem wiedzy o Polsce, przedmiot ten obejmuje elementy historii, geografii i kultury. Pani Karasiewicz otrzymała zasłużoną nagrodę za wieloletni trud nauczania i krzewienia narodowej tradycji wśród dzieci i młodzieży szkolnej polskiego pochodzenia.

Pani Łękarska pracuje w naszej szkole od 20 lat i jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na wydziale Surdopedagogiki. Posiada także kwalifikacje do nauczania wczesnoszkolnego i zarządzania placówkami oświatowymi. Od 10 lat pracuje w Szkole Polskiej im. Lotników Polskich na stanowisku kierowniczym. Na początku swojej zawodowej kariery pracowała w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie. Pani kierownik jest doświadczonym pedagogiem, który od lat przekazuje wiedzę naszym najmłodszym uczniom. Gratulujemy wyróżnionym nauczycielom i życzymy kolejnych sukcesów.