„Wiwat! Wiwat! Trzeci Maj!"

W sobotę 14 maja w naszej szkole  odbył się uroczysty apel z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klasy Ib i II b gimnazjum zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, oraz prezentacje multimedialne dotyczące uchwalenia konstytucji 3 Maja oraz polskich symboli narodowych. Podniosłą atmosferę podkreśliła recytacja wierszy i wspólne odśpiewanie hymnu oraz pieśni patriotycznych. W uroczystości nie zabrakło pocztu sztandarowego Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie, nad którym opiekę sprawuje Pani Krystyna Karasiewicz oraz Pani Renata Zotow. O wymowną dekorację zadbała natomiast Pani Aldona Odolecka-Frencel, a program artystyczny wraz z uczniami przygotowała Pani Joanna Matyga-Szportun. Spotkanie to przybliżyło zgromadzonym istotę obchodzenia rocznic tego doniosłego wydarzenia oraz było okazją do kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i ich rodzin przebywających na obczyźnie. Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani Kierownik Katarzyna Łękarska, która podkreśliła wagę niniejszego spotkania oraz podziękowała wszystkim za obecność.  

 

- Joanna Matyga-Szportun.