Udział w akcji Szkoła pamięta, zorganizowanej przez MEN