Grono pedagogiczne

Skład grona pedagogicznego – rok szkolny 2019/20

 

Kierownik – mgr Katarzyna Łękarska

 

Grono pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna

- mgr Joanna Kalisz                                       asiakalisz@yahoo.co.uk
- mgr Katarzyna Łękarska                            klekarska@gmail.com


Język polski


- mgr Katarzyna Knap-Raczyńska                k.knapraczynska@interia.pl             
- mgr Małgorzata Krala                                magkrala@yahoo.co.uk
- mgr Renata Zotow                                     renata.zotow@hotmail.com

Wiedza o Polsce

- mgr Krystyna Karasiewicz                         krystyna.karasiewicz08@gmail.com       
- mgr Józefa Kłos                                        jozefaklos@wp.pl

Biblioteka

- mgr Aldona Odolecka-Frencel                 aldonaodolecka@yahoo.com