Piękna nasza Polska cała...

Zapraszamy do udziału w konkursie wakacyjnym "Piękna nasza Polska cała".
Uczestnicy:

I kategoria: uczniowie klas IV do VI szkoły podstawowej
II kategoria: uczniowie klas I do III gimnazjum

Tematyka: Prace powinny ukazać miejsce w Polsce, które zachwyciło uczestnika konkursu podczas wakacyjnego odpoczynku 2016.
Forma: Fotografia lub plakat.

Regulamin

CELE KONKURSU

1. Ukazanie i promocja ciekawych miejsc w Polsce.
2. Popularyzacja fotografii i plakatu, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

TEMATYKA KONKURSU

Prace konkursowe muszą się w sposób ścisły wiązać z tematem Konkursu i prezentować miejsce,
które zachwyciło/zauroczyło uczestnika Konkursu  podczas  wakacyjnego  wypoczynku  2016 .

TERMIN SKŁADANIA PRAC

Prace należy złożyć u wychowawców klas w terminie do 15 pażdziernika 2016 roku