Wiwat Trzeci Maj!

W tym roku nasza szkoła świętowała 226 rocznicę uchwalenia pierwszej w Polsce konstytucji.

Ten ważny i radosny moment w naszej historii nasi uczniowie uczcili piękną akademią w postaci montażu słowno - muzycznego. Uczennice klasy 2b gimnazjum przybliżyły nam historię powstania oraz przebieg uchwalenia tego ważnego aktu. Natomiast klasa 4c uświetniła uroczystość wykonaniem pieśni patriotycznych. Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 r. przez Sejm Wielki była pierwszą w Europie a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych ustawą zasadniczą.

Postanowienia Konstytucji były rewolucyjne, a jednocześnie ostrożne i wyważone – doniosłe na miarę epoki. Twórcami tego wielkiego dzieła byli min.: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o naszych przodkach oraz o ich wielkim dziele jakim była Konstytucja 3 Maja. Przypomnieliśmy również naszym uczniom, że dzień 2 maja jest dniem naszej polskiej flagi narodowej. W tym szczególnym dla naszej Ojczyzny okresie jesteśmy dumni, że jesteście Polakami!