AKTUALNOŚCI

UWAGA!

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych
w Szkole Polskiej im. Lotników Polskich
przy Ambasadzie RP w Londynie
zmieniliśmy formę nauczania na
nauczanie na odległość ( on-line)
Jak uczymy zdalnie?
Tygodniowe pakiety edukacyjne
- Każdego tygodnia nauczyciele przedmiotów przygotowują materiały edukacyjne dla wszystkich uczniów.
- Kierownik oraz nauczyciele utrzymują kontakt z rodzicami i uczniami, odpowiadają na bieżące pytania,
kontrolują poprawność przebiegu procesu edukacyjnego w każdej klasie.

,,Warsztaty dziennikarskie”

Tydzień Języka Polskiego w naszej szkole jest okazją do pogłębiania tajników polszczyzny, doskonalenia sprawności językowej uczniów. To również uświadamianie uczniom konieczności ochrony dziedzictwa językowego oraz ukazywanie bogactwa naszej ojczystej mowy. W tym czasie spotykamy się z ekspertami językowymi, zarówno z Polski, jak i środowiska lokalnego oraz z rodzicami.

Strony

Subscribe to im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie RSS