AKTUALNOŚCI

Wyniki szkolnego konkursu literackiego

Dnia 27 marca 2020 roku został zorganizowany konkurs literacki „Szkolne rymy wiosenno-wielkanocne”, na który wpłynęło 27 wierszy uczniów z klas od IV do VIII.
Organizatorzy konkursu Pani Małgorzata Krala i Pani Renata Zotow pragną serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim uczestnikom konkursu.
Komisja konkursowa w składzie: Pani Katarzyna Łękarska – kierownik szkoły, Pani Renata Zotow – nauczycielka języka polskiego,
Pan Mirosław Czajkowski – przedstawiciel Rady Rodziców, Pani Katarzyna Kwiatkowska-Działak – dziennikarka dokonała oceny nadesłanych wierszy.

Lektura inaczej

Na lekcjach języka polskiego w klasach 5a, 5b i 6a pod kierunkiem Pani Małgorzaty Krali realizowany był projekt „Lektura inaczej”.
W ramach tego projektu uczniowie wykonali lapbooki na podstawie omawianych lektur. Były to utwory: W pustyni w puszczy, Szatan z 7 klasy, Chłopcy z Placu Broni.
Uczniowie wykonali przepiękne prace wykazując się kreatywnością oraz sporą wiedzę na temat omawianych utworów.

UWAGA!

W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych
w Szkole Polskiej im. Lotników Polskich
przy Ambasadzie RP w Londynie
zmieniliśmy formę nauczania na
nauczanie na odległość ( on-line)
Jak uczymy zdalnie?
Tygodniowe pakiety edukacyjne
- Każdego tygodnia nauczyciele przedmiotów przygotowują materiały edukacyjne dla wszystkich uczniów.
- Kierownik oraz nauczyciele utrzymują kontakt z rodzicami i uczniami, odpowiadają na bieżące pytania,
kontrolują poprawność przebiegu procesu edukacyjnego w każdej klasie.

Strony

Subscribe to im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie RSS